galeri


Moonrise Kingdom (12A)

image

Fel rhan o gwrs adolygu ffilm dan ofal Dion Wyn (That Movie Guy UK) – dyma ddangosiad o’r ffilm arbennig Wes Anderson o 2012, Moonrise Kingdom, sydd wedi cael ei ddewis gan Dion.

 

Mae Sam a Suzy, sy’n 12 oed, yn gwneud cytundeb cyfrinachol ac yn rhedeg i ffwrdd gyda’i gilydd, wrth i storm fygwth eu hynys a’u cymuned.

 

Noder bod y dangosiad yn ddangosiad cyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am y cwrs adolygu: 01286 685 222.

13:30 - Dydd Sul, 24 Mawrth Tocynnau


Trêl