galeri


How To Be Brave

image

Mae Katie yn gwbwl benderfynol na fydd ei merch ifanc fyth yn colli’r hud grymus a ffyrnig a oedd ganddi pan ddaeth i’r byd yn gyntaf oll, ac fe aiff ati i lunio llawlyfr â’r enw Sut i Fod yn Ddewr.

Mae’r ddrama un ddynes, newydd sbon hon yn dilyn taith Katie wrth iddi reidio ar hen feic BMX ei phlentyndod o amgylch Casnewydd er mwyn dod i well ddealltwriaeth o'r hyn sy’n greiddiol i’w hanfod.  Trwy wrando ar leisiau y ddinas nas clywir fel arfer, mae’n dechrau gofyn beth gall y menywod a aeth o’i blaen ei dysgu hi ynghylch a bod yn ddewr mewn byd sy’n newid mor chwim ac yn peri penbleth i ni sy’n byw ynddo.

 

Dyma stori garu fendigedig oddi wrth yr awdur Siân Owen, ar gyfer Casnewydd -  y ddinas a’i gwnaeth.

 

Canllaw oed: 14+

 

#HowtobeBraveDP

19:30 - Dydd Mercher, 27 Mawrth Tocynnau