galeri


Blasu Crefft: Tecstiliau Creadigol gydag Diana Williams Creative Textile

image

Ganed Diana ar Ynys Môn ac mae atgofion o’i phlentyndod yn ei hysbrydoli i greu gweithiau sy’n adlewyrchu ei threftadaeth a’i magwraeth Gymreig. Mae’r gweithdy yma gydag Diana Williams yn rhoi cyfle i arbrofi gyda gwahanol dechnegau ym myd tecstilau megis paentio ar sidan, defnyddio ffibrau Angelina a phwytho o law. Mae'r holl ddeunyddiau ac offer a ddarperir.

 

16+

18:30 - Dydd Mawrth, 5 Chwefror Tocynnau