galeri


Disgo Swigod | Bubble Rave

image

‘Rêf’ swigod i deuluoedd a phlant!

 

Gyda cherddoriaeth gan DJ E–RATIK a V.E.N.O.M (::definition) a delweddau hyfryd o gelf digidol gan Faris Nasir, yr artist swigod o Malaysia yn cael eu taflunio.

 

£3 am riant a plentyn (+£3 fesul person ychwanegol) *

* yn cynnwys diod am ddim i blant

 

Dyma ddigwyddiad sydd yn rhan oŴyl Swigod y Byd. Trefnir gan Dr Zigs a Galeri.

10:00 - Dydd Sadwrn, 22 Medi Tocynnau