galeri


The Last Five Years

image

Ysgrifennwyd a chyfansoddwyd gan Jason Robert Brown.

 

Ar ôl llwyddiant eithriadol oddi ar Broadway ac yn rhyngwladol, daw The Last Five Years i Gymru am y tro cyntaf erioed.

 

Cyfuna’r cynhyrchiad arloesol yma sgôr ddirdynnol gydag iaith arwyddion a dawnsfeydd hardd y coreograffydd

mawr ei glod, Mark Smith, sydd yn fyddar. Mae’r sioe gerdd onest yma am gariad a thorcalon yn dilyn hynt Cathy a Jamie, cariadon o Efrog Newydd, gan daflu golau ar bob cam o’u perthynas pum mlynedd tanbaid.

 

Gan blethu’r doniol a’r teimladwy, gyda chaneuon bachog a chronoleg stori glyfar, bydd The Last Five Years yn eich cadw chi ar flaen eich sedd o’r dechrau un hyd at y diwedd... neu dylwn ddweud o’r diwedd i’r dechrau...

 

Agorir y sioe gyda pherfformiad ganKANA.

 

Cyflwynwyd gan Leeway Productions gyda chefnogaeth gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr, Coed Duon.

 

Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer lwyfan Efrog Newydd gan Arielle Tepper a Marty Bell.

Cynhyrchwyd yn wreiddiol gan Northlight Theatre, Chicago, UDA.

Perfformiwyd trwy drefniant gyda Music Theatre International (Europe) Limited.

19:30 - Dydd Iau, 22 Tachwedd Tocynnau