galeri


The Furrow Collective

image

Disgrifiwyd gan MOJO fel ‘cywaith sy’n tynnu dŵr i’r dannedd’, mae Alisdair Roberts, Emily Portman, Lucy Farrell a Rachel Newton yn bedwar unawdydd campus sy’n rhannu cariad at ganeuon traddodiadol, o’r ddwy ochr i’r ffin rhwng yr Alban a Lloegr, gyda dawn gerddorol chwareus sy’n herio ffiniau.

Ers i’w halbwm gyntaf ‘At Our Next Meeting’ gael clod y beirniaid, mae galw mawr wedi bod am The Furrow Collective, ac maen nhw wedi cynnal cyngherddau ledled Ewrop ac wedi perfformio sesiynau byw i’r BBC. Yn syth ar ôl dau enwebiad i Wobrau Gwerin y BBC, fe wnaethon nhw ryddhau eu halbwm newydd ‘Wild Hog’ ar Hudson Records yn 2016 a chael llawer o glod gan y beirniaid.

Band Gorau – Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 (2017)

19:30 - Dydd Gwener, 9 Tachwedd Tocynnau