galeri


Marathon Roc 2018

image

Mae'r ffatri creu bandiau yn dychwelyd - eim prosiect Marathon Roc blynyddol.  Dyma gyfle i unigolion a bandiau (oed 13-25) ddod i weithio a chael eu tiwtora gan rai o gerddorion amlyca'r sin roc Gymraeg - Osian Williams, Branwen Williams a Gai Toms.  Dros gyfnod byr o 4 diwrnod, bydd y bandiau wedi cyfansoddi caneuon newydd sbon, cyn perfformio mewn gig ar y nos Wener yn Theatr Galeri. 

 

Cymraeg yw iaith Marathon Roc.

 

Llefydd cyfyngedig - i gofrestru, cysylltwch yn uniongyrchol a Mari Elen ar 01286 685250.  Dyddiad cau i gofrestru: 30.07.18

10:00 - Dydd Mawrth, 28 Awst Tocynnau