galeri


Blasu Cain

image

Grŵp perfformio dawns Galeri ar gyfer unrhyw berson dros 60 oed yw CAIN.

 

Mae’r criw yn cyfarfod yn gyson ar gyfer dyfeisio, datblygu ac ymarfer gwaith newydd dan arweiniad y coreoraffydd a’r tiwtor Cai Tomos ar y dyddiadua canlynol:

 

20.05.2018 | 10.06.2018 | 15.07.2018

 

Mae sesiynau Blasu CAIN yn cynnig cyfle i arbrofi a thechnegau dawns a byrfyfyr gyda’r bwriad o ehangu creadigrwydd, mewn awyrgylch agored a hwyliog. Does dim angen profiad blaenorol o ddawnsio. Dim ond meddylfryd

agored a diddordeb i ddarganfod ffyrdd newydd o fod yn greadigol yng nghwmni pobl eraill. Mae’r sesiynau yn cael eu harwain yn ddwyieithog.

15:00 - Dydd Sul, 15 Gorffennaf Tocynnau