galeri


Sistema Cymru - Codi'r To

image

Mae Sistema Cymru - Codi’r To yn 4 oed! Wedi’i ysbrydoli gan brosiect El Sistema o Venezuela, mae Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol, sy’n gweithio gydag ysgolion cynradd a’u cymunedau i ddarparu gwersi cerddorol I flwyddyn gyfan o blant.

 

Dewch i ddathlu 4ydd Penblwydd Codi’r To gyda disgyblion Ysgol Maesincla ac Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon fydd yn siwr o godi’r to gyda’i côr, band pres a band Samba bywiog!

13:30 - Dydd Iau, 22 Mawrth Tocynnau