galeri


Cyngerdd "Her 52"

image

Tudur Owen a Dilwyn Morgan yn cyflwyno cyngerdd arbennig yng nghwmni:


Rhys Meirion, Sioned Terry, Piantel a Chôr Meibion Caernarfon
 

Noson hwyliog i ddathlu gorchest anhygoel Elfed Gyrn Goch o ddringo'r Wyddfa 52 o weithiau yn ystod 2017 i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru.

 

Fel rhan o’r noson cynhelir ocsiwn fawreddog er  budd Ambiwlans Awyr Cymru.

08.12.2017 | 19:30 - Tocynnau