galeri


Côr Dre yn Dathlu 10

image

Cyngerdd arbennig i ddathlu penblwydd Côr Dre yn ddeg oed yng nghwmni Ar Log a Dewi Pws.


Mae'r côr lleol o Gaernarfon wedi ymddangos ar lwyfannau ledled Cymru a thu hwnt, ond hwn yw cyngerdd cyntaf Côr Dre yn Galeri, wrth iddyn nhw ddathlu'r degawd.

Hefyd yn perfformio fydd y band eiconig Ar Log, yn eu ymddangosiad cyntaf yng Nghaernarfon ers 2000, a bydd hwyl, chwerthin a chanu i'w cael yng nghwmni'r amryddawn Dewi Pws. Arweinydd y noson fydd Dewi Rhys.


Cyngerdd elusennol er budd Tŷ Enfys. Noddir gan Ganolfan Arddio Fron Goch, Parc Pendine, Cyngor Tref Caernarfon, Recordiau Sain, Rondo Media a Palas Print.

19:30 - Dydd Sadwrn, 24 Mawrth Tocynnau