galeri


Côr Dre yn Dathlu 10

image

Cyngerdd arbennig i ddathlu penblwydd Côr Dre yn ddeg oed.


Bydd y côr yn rhoi blas o'u CD newydd, fydd yn cael ei lawnsio ar yr noson fel rhan o'r dathliadau.

 

Sefydlwyd y côr gan griw o bobl ifanc o ardal Caernarfon a bellach, ddegawd yn ddiweddarach, mae'r côr wedi dod i sylw cenedlaethol drwy lwyddiant sawl gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Ŵyl Ban Geltaidd ac yn fwy diweddar yng nghystadleuaeth Côr Cymru ar S4C.

Yn cadw cwmni i'r côr fydd y band eiconig Ar Log. Fe ddathlodd y band 40 mlynedd o ganu yn 2016 a dyma fydd eu ymddangosiad cyntaf yng Nghaernarfon ers 2000. Bydd 'na ddigon o hwyl, chwerthin a chanu i'w gael hefyd yng nghwmni'r amryddawn Dewi Pws.

24.03.2018 | 19:30 - Tocynnau