galeri


Drysau Agored: Archifdy Caernarfon

image

Cyfle arbennig i gael cip tu ôl i’r llenni yn Archifdy Caernarfon rhwng 10:00 a 16:00 fel rhan o weithgareddau cenedlaethol Drysau Agored. 

 

Yn ogystal a chael eich tywys o amgylch yr adeilad bydd cyfle i weld deunydd gwreiddiol gan gynnwys papurau newydd, lluniau a’r ddogfen hynaf sy’n dyddio yn ôl i 1177. Bydd cyfle hefyd i blant wneud gwaith celf yn seiliedig ar rhai o gasgliadau’r Archifdy.

 

Mynediad yn rhad ac am ddim.

 

Am fwy o wybodaeth: 01286 679 095 |cadw.gov.wales

30.09.2017 | 10:00 - Tocynnau