galeri


My Little Pony (U)

image

Pan fo grym y tywyllwch yn bygwth Ponyville a’r Mane 6, maent yn cychwyn ard aith i derfynau Equestria i achub eu cartref annwyl, gan gyfarfod ffrindiau newydd a bygythiadau peryglus ar y ffordd.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

10.12.2017 | 14:00 - Tocynnau


Trêl