galeri


NT Live: Julius Caesar (15)

image

Mae Ben Whishaw a Michelle Fairley yn portreadu Brutus a Cassius, David Calder yn chwarae rhan Cesar, a David Morrissey fel Mark Antony. Darllediad byw o Theatr y Bridge, Llundain.

 

Mae Cesar yn dychwelyd yn fuddugoliaethus i Rufain, a’r bobl yn llifo allan o’u tai i ddathlu. Wedi eu dychryn gan boblogrwydd yr unben, mae’r élite dysgedig yn cynllwynio i’w ddymchwel. Yn sgil ei lofruddio, mae rhyfel cartref yn ffrwydro ar strydoedd y brifddinas.

 

Bydd cynhyrchiad Nicholas Hytner yn rhoi’r gynulleidfa yng nghanol y parti stryd sydd yn cyfarch Cesar pan mae’n dychwelyd, y gyngres sydd yn dyst i’w ladd, y rali sy’n ymgynnull ar gyfer ei angladd, a’r anhrefn ddaw yn ei sgil.

19:00 - Dydd Iau, 22 Mawrth Tocynnau


Trêl