galeri


The Beguiled [15]

image

Mewn ysgol i ferched yn Virginia yn ystod y Rhyfel Cartref, lle mae merched ifanc wedi eu gwarchod rhag y byd y tu allan, rhoddir lloches i filwr clwyfedig o ochr yr Undeb. Yn fuan, mae’r tŷ yn llawn tyndra rhywiol, gelyniaeth, a digwyddiadau annisgwyl…

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

06.09.2017 | 11:00 - Tocynnau | 14:00 - Tocynnau


Trêl