galeri


To Belong

image

Mae To Belong (Perthyn) yn archwiliad amrwd a gwyllt o'r hyn y mae perthyn i grŵp yn ei olygu, a hynny drwy gyfrwng dawns, cerddoriaeth fyw a thrac sain trydan.

 

Bydd cwmni o naw o ddawnswyr yn dod at ei gilydd, yn ymgysylltu ac yn ymgolli yn y darn pwerus ac atgofus hwn.

 

Dyma gynhyrchiad gan gwmniTheater Stapo Fflandrys, Gwlad Belg. Mae’r cwmni wedi bod yn creu perfformiadau proffesiynol sy’n rhoi sylw canol llwyfan i bobl ag anableddau am dros 30 mlynedd. Cafodd perfformiad y cwmni o  zwaluwzang/ cân gwennol gryn ganmoliaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fel rhan o Ŵyl Undod 2015.

 

Canllaw oed: 16+

 

Bydd perfformiad am ddim o:

‘Extrêmités’ – triawd syrcas mentrus o Ffrainc am 18:00 (ar y Promenâd/”South of France”)

‘Harder, Better, Faster, Stronger’ gan Hijinx a Frantic Assembly am 19:00 (yn Galeri)

 

Am fwy o fanylion Gŵyl Undod – hijinxunity.org.uk

30.06.2017 | 20:00 - Tocynnau


Trêl