galeri


BoHo

image

Anffawd gerddorol dystopaidd.

 

Mae bywyd yn y Ddinas yn gyflym, yn gywir ac yn hardd. Hynny yw, os ydych chi’n gallu cadw i fyny.

 

Dim ond cog arall yn olwyn enfawr y Ddinas yw David Jones, nes i un camgymeriad annhymig ei orfodi allan ... i BoHo. Ar y daith hon o hunan-ddarganfyddiad, ynghanol casgliad arallfydol o bobl anaddas a rhydd-feddylwyr, mae rheolau’n cael eu herio, unigoliaeth yn cael ei dathlu a 'realiti' yn cael ei gosod ar brawf. Ag yntau heb fod yn siŵr a yw mewn cwarantîn, mewn sioe realiti ar y teledu neu ond yn breuddwydio, does gan David ddim dewis ond cael ei arwain i lawr y twll cwningen a chael golwg go dda ar bwy yw e mewn gwirionedd.

Mae BoHo yn archwiliad o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddigon da, i ffitio i mewn ac i gadw i fyny. Perfformir y sioe gan gast cynhwysol, gyda sgôr, ffilm a geiriau bywiog, gwreiddiol.

 

Cyd-gynhyrchiad Hijinx a Theatr Clwyd.

 

Bydd perfformiad am ddim o ‘Soup’ cyn y sioe am 19:00.

 

Am fwy o fanylion Gŵyl Undod – hijinxunity.org.uk

28.06.2017 | 20:00 - Tocynnau


Trêl