galeri


Tonic: Elinor Bennett

image

Cyngerdd ‘Darluniau Sain’ gyda’r delynores Elinor Bennett.

 

Yn seiniau dwy delyn wahanol iawn i’w gilydd, bydd Elinor Bennett yn  creu darluniau mewn cerdd, ac yn eich tywys ar hyd llwybr cerddorol gan gychwyn yng Nghymru, ac ymweld  â rhai o’r  hen delynorion a thelynoresau a oedd yn chwarae’r telynau yma, ac yn  Ffrainc a’r Almaen. Telyn deires fydd y naill,  a’r llall fydd telyn a wnaed yn yr Almaen yn 1984. Daw'r darluniau cerddorol  allan o brif  repertoire y delyn yn Ewrop.

 

Bydd paned i ddilyn.

08.06.2017 | 14:30 - Tocynnau