galeri


Cyngerdd yr Wyl - Telynau'r Môr Celtaidd

image

Cyngerdd Gŵyl Delynau Cymru

 

Telynau'r Môr Celtaidd- cerddorion o Iwerddon a Chymru yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth amrywiol - yn draddodiadol a chlasurol - o'r ddwy wlad. 

 

Elinor Bennett, Cyfarwyddwr yr Ŵyl, fydd yn cyflwyno : 

 

Denise Kelly ac Ensemble Telyn Conservatory Cerdd a Drama DIT, Dulyn 

Gwenan Gibbard

Elfair Grug Dyer

Rhiain Dyer

Côr yr Heli

Côr Telyn Hŷn Gwynedd a Môn (arweinydd : Alwena Roberts)

 

Am fwy o fanylion am Ŵyl Delynau Cymru 2017 ewch i’r wefan www.gwyltelyncymru.co.uk

13.04.2017 | 19:30 - Tocynnau