galeri


Bwydlenni

Cliciwch isod i lawrlwytho’r bwydlenni amrywiol sydd ar gael yn Galeri. Bydd y bwrdd du yn cael ei ddiweddaru’n ddyddiol gyda prydau arbennig y dydd – byddwn yn rhannu’r wybodaeth ar ein tudalennau Facebook a Twitter, felly cofiwch ddilyn.

Os oes gennych unrhyw anghenion deietegol neu eisiau trefnu bwydlen benodol ar gyfer parti/digwyddiad, cofiwch gysylltu:
01286 685 200 cegin@galericaernarfon.com

food

bwydlen dydd

gweinir:

Llun – Mawrth
10:00 – 19:00
Mercher - Sadwrn
10:00 – 21:00
Sul
10:00 – 15:00
*gall amser ymestyn yn
ddibynnol ar y rhaglen
food

bwydlen cyn-sioe

gweinir rhwng 17:00 – 19:00 ar y dyddiadau:

Medi: 8 / 13 / 14 / 15 / 16 / 22 / 23 / 29
Hydref: 1 / 5 / 6
Tachwedd: 2 / 9 / 11 / 23 / 24 / 25
Rhagfyr: 7 / 9