galeri


Unedau gwaith ar gael yn Galeri

Unedau gwaith

Ers agor Galeri yn 2005, mae’r adeilad wedi bod yn gartref i gwmnïau preswyl amrywiol – gyda’r cwmnïau yma i gyd yn gweithio o fewn y diwydiannau creadigol / celfyddydau.

Mae gennym bellach unedau gwaith ar gael i’w rhentu yn Galeri – un o brif ganolfannau celfyddydol Cymru.

Gyda unedau yn dechrau o faint 17m2, mae Galeri yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer lleoli eich busnes yn un o adeiladau prysuraf gogledd Cymru. Mae Galeri wedi ei leoli ar Doc Fictoria gyda digon o ofodau parcio cyfagos, tafliad carreg o ganol tref Caernarfon, café bar ar leoliad sydd yn cynnig cynnyrch ffres/lleol a mynediad i ystafelloedd cyfarfod ar delerau gostyngol.

Unedau gwaith

Yn gynnwysiedig yn rhent cwmnïau preswyl mae:

Yn ychwanegol:

I drafod ymhellach ac i weld yr unedau:
eiddo@galericaernarfon.com // 01286 685 206

Unedau gwaith