galeri


Eileen [15]

image

Yn 1964, Massachusetts, mae ysgrifenydd ifanc yn cael ei swyno gan Rebecca, cynghorwraig newydd yn y carchar mae hi'n gweithio ynddo.
Wrth i'w perthynas flodeuo, mae'n cymeryd tro tywyll iawn pan mae Rebecca yn datgelu cyfrinach erchyll.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.13:00 - Dydd Mercher, 6 Rhagfyr Tocynnau

19:00 - Dydd Mercher, 6 Rhagfyr Tocynnau

19:00 - Dydd Iau, 7 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 8 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 9 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Sul, 10 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 11 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 12 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 13 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 14 Rhagfyr Tocynnau


Trêl