galeri


Love Actually [15] IS-DEITLAU | SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU


Mae'r ffilm gomedi nadoligaidd hon yn dilyn bwydau wyth cwpl hollol wahanol i'w gilydd, gan edrych ar eu carwriaethau mewn amryw o straeon sy'n gweu a'i gilydd yn gelfydd.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Tocynnau: £5 (yn cynnwys ffi archebu o £1.50 fesul tocyn)

18:45 - Dydd Llun, 11 Rhagfyr Tocynnau


Trêl