galeri


Elf [PG]

image

Cyfle i fwynhau Elf  [PG] ar y sgrin fawr yma'n Galeri...


Mae Buddy, sy'n ddyn canol oed, wedi cael ei fagu gan gorachod Sion Corn ym Mhegwn y Gogledd. Pan mae'n sylweddoli nad yw'n gorrach go iawn, mae'n trafeilio i Efrog Newydd i geisio darganfod ei dad biolegol.


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.


Tocynnau yn £5. Mae pris pob tocyn yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:45 - Dydd Gwener, 15 Rhagfyr Tocynnau

15:30 - Dydd Sadwrn, 16 Rhagfyr Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 18 Rhagfyr Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 19 Rhagfyr Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 20 Rhagfyr Tocynnau


Trêl