galeri


Napoleon [15]

image

Mae Napoleon yn ffilm hanesyddol llawn cyffro sy’n manylu ar esgyniad a chwymp yr Ymerawdwr Ffrengig eiconig Napoleon Bonaparte, wedi ei chwarae yma gan yr enillydd Oscar® Joaquin Phoenix. 

Daw meistr y ffilm raddfa-fawr, Ridley Scott a'r stori epig yma'n fyw wrth gyfleu taith anhygoel Bonaparte i rym trwy brism ei berthynas gaethiwus, gyfnewidiol â’i unig wir gariad, Josephine, gan arddangos ei dactegau milwrol a gwleidyddol gweledigaethol mewn rhai o'r golygfeydd brwydr fwyaf deinamig a ffilmiwyd erioed.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:00 - Dydd Mercher, 6 Rhagfyr Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 6 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 7 Rhagfyr Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 7 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 15 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 18 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 19 Rhagfyr Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 20 Rhagfyr Tocynnau


Trêl