galeri


The Bar at the Edge of Time

image

Cynhyrchiad theatr amlsynhwyrol ar gyfer cynulleidfaoedd ag anhawsterau dysgu dwys ac amrywiol (PMLD) gan gwmni Frozen Light.
                                                 
Mae'r gwydrau diod yn sgleinio, mae'r goleuadau'n isel, a bydd amser yn teithio.
Bydd y bar yn aros dim ond i chi, felly am be ‘da chi’n aros?

Gadewch yr oriau, y munudau a’r eiliadau ar ôl a dewch fewn i’r bar I gyfarfod y criw…

Mae niferoedd y gynulleidfa’n fwriadol fychan er mwyn sicrhau bod y cynhyrchiad o’r ansawdd uchaf ac yn ateb dibenion y gynulleidfa. Bydd pob perfformiad ar gyfer 6 person PMLD (Profound and Multiple Learning Disabilities) a’u gofalwyr.  Noder bod canllaw oed 16+ ar gyfer y cynhyrchiad yma.

I archebu tocynnau, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau drwy ffonio 01286 685 222 neu ebostio tocynnau@galericaernarfon.com 

11:00 - Dydd Mawrth, 6 Chwefror Tocynnau

13:30 - Dydd Mawrth, 6 Chwefror Tocynnau

11:00 - Dydd Mercher, 7 Chwefror Tocynnau

13:30 - Dydd Mercher, 7 Chwefror Tocynnau

11:00 - Dydd Iau, 8 Chwefror Tocynnau

13:30 - Dydd Iau, 8 Chwefror Tocynnau