galeri


The Creator (12A)

image

Yn y dyfodol agos, mae rhyfel ffyrnig yn digwydd rhwng y ddynol ryw a robotiaid sydd a deallusrwydd artiffisial. Ymysg hyn, mae cyn-filwr dynol yn darganfod arf gudd fwyaf pwerus y gelyn, robot mewn ffurf plentyn bach.


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:15 - Dydd Gwener, 29 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Gwener, 29 Medi Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 30 Medi Tocynnau

18:45 - Dydd Sadwrn, 30 Medi Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 2 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 2 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 3 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 3 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 4 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 4 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 5 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 5 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 6 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 7 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Sadwrn, 7 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 9 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Llun, 9 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 10 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mawrth, 10 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 11 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Mercher, 11 Hydref Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 12 Hydref Tocynnau

18:45 - Dydd Iau, 12 Hydref Tocynnau


Trêl