galeri


The Old Oak (15) IS-DEITLAU / SUBTITLED

image

BYDD Y DANGOSIAD YMA YN CYNNWYS IS-DEITLAU

Mae landlord tafarn mewn hen gymuned lofaol, ddifreintiedig yn ymrafael i gadw'r busnes i fynd. Ar yr un pryd, mae  ffoaduriaid o Syria yn cael eu cartrefu mewn adeiladau gwag yn y dref, gan godi tensiynau ymysg y brodorion lleol. Ffilm amrwd ac amserol arall gan Ken Loach, peidiwch a'i methu!

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:30 - Dydd Llun, 2 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Iau, 5 Hydref Tocynnau


Trêl