galeri


The Old Oak (15)

image

Mae landlord tafarn mewn hen gymuned lofaol, ddifreintiedig yn ymrafael i gadw'r busnes i fynd. Ar yr un pryd, mae  ffoaduriaid o Syria yn cael eu cartrefu mewn adeiladau gwag yn y dref, gan godi tensiynau ymysg y brodorion lleol. Ffilm amrwd ac amserol arall gan Ken Loach, peidiwch a'i methu!


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:30 - Dydd Gwener, 29 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Gwener, 29 Medi Tocynnau

13:30 - Dydd Sadwrn, 30 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 30 Medi Tocynnau

13:30 - Dydd Llun, 2 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Mawrth, 3 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 3 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Mercher, 4 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 4 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 5 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Gwener, 6 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Gwener, 6 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Sadwrn, 7 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Llun, 9 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Llun, 9 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Mawrth, 10 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 10 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Mercher, 11 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 11 Hydref Tocynnau

13:30 - Dydd Iau, 12 Hydref Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 12 Hydref Tocynnau


Trêl