galeri


Scrapper (12)

image

Yn byw ar ei phen ei hun mewn fflat yn Llundain, mae'n rhaid i Georgie wynebu realiti, wedi i'w thad diarth, Jason, droi fyny allan o nunlle. Mae hi'n styfnig o annibynol, a does ganddi ddim diddordeb mewn croesawu Jason yn ôl  i'w bywyd. Wrth i'r ddau geisio addasu i'w sefyllfa newydd, mae Gorgie a Jason yn sylwi fod gan y ddau waith tyfu fyny i'w wneud.


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:30 - Dydd Llun, 25 Medi Tocynnau

13:30 - Dydd Mawrth, 26 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Mawrth, 26 Medi Tocynnau

13:30 - Dydd Mercher, 27 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Mercher, 27 Medi Tocynnau

18:30 - Dydd Iau, 28 Medi Tocynnau


Trêl