galeri


Nae Pasaran! (12A)

image

Ffilm o Chwith yn cyflwyno Nae Paseran! 

Mewn tref yn yr Alban ym 1974, mae gweithwyr ffatri yn gwrthod gwneud atgyweiriadau ar beiriannau awyrennau rhyfel mewn gweithred o undod yn erbyn y coup milwrol treisgar yn Chile. Mae pedair blynedd yn mynd heibio cyn yr injans, a adawyd i rydu mewn iard ffatri, yn diflannu'n ddirgel yng nghanol y nos.

19:00 - Dydd Gwener, 6 Hydref Tocynnau


Trêl