galeri


Playtime [PG] : Dementia gyfeillgar/friendly

image

Comedi weledol hollol unigryw gan yr anfarwol Jaques Tati, yn dychanu'r byd modern.

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm.

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 10 Ionawr Tocynnau


Trêl