galeri


Casablanca [U] : dementia gyfeillgar/friendly

image

Campwaith yng ngwir ystyr y gair, o oes aur Hollywood. Mae'r glasur hon yn ymdrin a chariad a rhamant mewn ffordd mor oesol, mae hi dal mor ysgytwol hyd heddiw. Gan gynnwys perfformiadau bythgofiadwy Humphrey Bogart ac Ingrid Bergman.

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. 

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 11 Hydref Tocynnau


Trêl