galeri


Diwrnod agored Cain

image

Sesiwn agored i bobl ddod i adnabod gwaith y Grwp Cain. Maer grwp bellach yn mynd ers 2010  ac yn edrych i rannu eu gwaith ac i wahodd aelodau newydd. 

Mae'r grwp ar Gyfer pobl dros 55 sydd a diddordeb mewn creadigrwydd, symud a dawns. Mae'r grwp yn cwrdd yn wythnosol yn y Galeri ac yn gweithio ar brosiectiau gyda'i gilydd a dan arweiniad Cai Tomoswww.caitomos.com

Am fwy o fanylion cysylltwch a Cai

Caitomos@me.com

11:30 - Dydd Gwener, 29 Medi Tocynnau