galeri


CYNGHERDDAU'R DATHLU! Dafydd Iwan ac Ar Log | Mynediad am Ddim | Eilir Jones

image

Dathlu beth felly? 

Dau beth - Pen-blwydd Dafydd yn 80 (ar Awst 24ain), a dathlu 40 mlynedd ers geni 'Yma o Hyd', y gan sydd bellach wedi teithio'r byd yn gyfan. Bydd rhai o artistiaid mwyaf poblogaidd Cymru yn ymuno â Dafydd mewn tri chyngerdd yn adeilad hyfryd Galeri ar lannau'r Fenai yng Nghaernarfon, ar Dachwedd 9fed, 10fed a'r 11ed.

Dafydd Iwan ac Ar Log

Y bartneriaeth a roddodd fod i 'Yma o hyd' yn dod at ei gilydd eto mewn noson fythgofiadwy. Cyfuniad o gerddoriaeth draddodiadol gyffrous a chaneuon gorau Dafydd Iwan ac Ar Log.

Mynediad am Ddim

Y grŵp a roddodd fywyd newydd i ganeuon gwerin Cymru, ac a ddaeth a hwyl yn ôl i'n adloniant cerddorol.

Eilir Jones

Na, nid Ffarmwr Ffowc, on y dyn ei hun!!

19:30 - Dydd Iau, 9 Tachwedd Tocynnau