galeri


TONIC - Tecwyn Ifan

image

Dyma estyn croeso cynnes unwaith eto i un o gantorion gwerin mwyaf dylanwadol Cymru - Tecwyn Ifan. Yn wreiddiol yn wenidog yn Sir Benfro, daeth Tecwyn i amlygrwydd yn y chwedegau gyda'r band harmoni Perlau Taf, cyn mynd ar ei liwt ei hun fel cyfansoddwr a chantor. Edrychwn ymlaen am awr yn ei gwmni, a chyfle euraidd i wrando ar ei ganeuon oesol.

Mae cyngherddauTONICyn rai hamddenol eu naws acyn hygyrch ac agored i bawb. Cyngerdd drwy gyfrwngyGymraeg. 

Bydd paned i ddilyn (am ddim gyda’ch tocyn).

14:30 - Dydd Iau, 23 Tachwedd Tocynnau