galeri


Chevalier (12A) IS-DEITLAU / SUBTITLES

image

BYDD Y DANGOSIAD YMA YN CYNNWYS IS-DEITLAU

Mae mab anghyfreithlon caethwas a pherchenog planhigfa Ffrengig, Joseph Bologne yn codi i uchelderau cymdeithas yn Ffrainc drwy ddangos ei ddoniau chwarae fiolin anhygoel a'i allu i ffensio a chleddyf. 

Yng nganol hyn i gyd, daw'r cyfansoddwr ynghlwm mewn carwriaeth a Marie Antoinette. 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:30 - Dydd Llun, 12 Mehefin Tocynnau

18:30 - Dydd Llun, 19 Mehefin Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 22 Mehefin Tocynnau