galeri


Chevalier (12A)

image

Mae mab anghyfreithlon caethwas a pherchenog planhigfa Ffrengig, Joseph Bologne yn codi i uchelderau cymdeithas yn Ffrainc drwy ddangos ei ddoniau chwarae fiolin anhygoel a'i allu i ffensio a chleddyf. 

Yng nganol hyn i gyd, daw'r cyfansoddwr ynghlwm mewn carwriaeth a Marie Antoinette. 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:30 - Dydd Gwener, 9 Mehefin Tocynnau

18:30 - Dydd Gwener, 9 Mehefin Tocynnau

13:30 - Dydd Sadwrn, 10 Mehefin Tocynnau

13:30 - Dydd Llun, 12 Mehefin Tocynnau

13:30 - Dydd Mawrth, 13 Mehefin Tocynnau

13:30 - Dydd Mercher, 14 Mehefin Tocynnau

13:30 - Dydd Iau, 15 Mehefin Tocynnau

13:15 - Dydd Gwener, 16 Mehefin Tocynnau

13:15 - Dydd Sadwrn, 17 Mehefin Tocynnau

13:15 - Dydd Llun, 19 Mehefin Tocynnau

13:15 - Dydd Mawrth, 20 Mehefin Tocynnau

13:15 - Dydd Mercher, 21 Mehefin Tocynnau


Trêl