galeri


Clwb Creu Haf / Summer Clwb Creu (i oed/ages 5-9)

image

Gweithdy Celf ar gyfer plant 5-9 oed, wedi’i arwain gan artist proffesional pob wythnos yn ystod Haf. Artistiaid yw gadarnhau. 


Awgrymwn bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau. Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog | capasiti cyfyngiedig | Hyd gweithdy: 2 awr. 

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

10:00 - Dydd Mercher, 2 Awst Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 9 Awst Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 16 Awst Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 23 Awst Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 30 Awst Tocynnau