galeri


Digwyddiad Cloi Arddangosfa Arbrofol Ash Cooke / Closing Event for the Arbrodol Exhibition by Ash Cooke

image

Gwahoddir chi a’ch gwesteion i digwyddiad cloi yr Arddangosfa Arbrofol gan Ash Cooke. Bydd y prynhawn yn rhoi llwyfan i nifer o ddigwyddiadau cerddorol a chelfyddyd perfformio rhyng-gysylltiedig mewn gwahanol safleoedd yn Galeri – Disgwyliwch yr annisgwyl!   


Dydd Sadwrn, 02.09.23 14:00-16:00 yma yn Galeri.   

Ymunwch a ni am gelf, sgwrs, lluniaeth a cherddoriaeth!   

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

14:00 - Dydd Sadwrn, 2 Medi Tocynnau