galeri


Lansiad Arddangosfeydd / Exhibition Launches

image

Gwahoddir chi a’ch gwesteion i agored swyddogol:   


Arddangosfa Ash Cooke, Safle Celf 
Fel rhan o ddigwyddiadau’r noson bydd 3 pherfformiad yn gynnwys act agoriadol, pherfformiad deuawd a pherfformiad triawd o gerddoriaeth fyrfyfyr. Gweler isod.

1. Maggie Nicols with Ash Cooke & Chris Parfitt
2. Ash Cooke & Chris Parfitt duo
3. Hopewell Ink

Byddwn hefyd yn dathlu agoriad yr arddangosfeydd canlynol:  

Arddangosfa Llinos Owen Y Wal 

Ar Y Ffram

Dydd Sadwrn, 22.07.23 am 16:00-18:00 yma yn Galeri.   

Ymunwch a ni am gelf, sgwrs, lluniaeth a cherddoriaeth   

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.  

16:00 - Dydd Sadwrn, 22 Gorffennaf Tocynnau