galeri


Clwb Creu

image

Gweithdy Celf gyda’r artist Rìon Hannora ar gyfer plant 7-15 oed. 


Mae Ríon Hannora, a aned yng Nghorc yn grymuso'r byd ffasiwn amgen yn Iwerddon a thramor. Dylunydd ffasiwn arloesol, sy'n cyfuno dulliau traddodiadol o waith tecstil ag arloesiadau modern i archwilio dewisiadau ecogyfeillgar yn lle dylunio ffasiwn trwy ymgorffori ffabrigau a deunyddiau sydd eisoes wedi cyflawni eu pwrpas. Fel rhan o’i hymarfer diwastraff, mae Ríon yn creu ‘sgrap babies’, sy’n cael eu gwneud o’r holl ffabrig sgrap sydd dros ben o’i chasgliadau amrywiol, sydd wedyn yn cael eu stwffio â hyd yn oed mwy o sgrap! Yn y gweithdy hwn byddwch yn gwneud Baby Sgrap eich hun!


***Dewch â rhai o'ch ffabrig sgrap a'ch hen ddillad eich hun i roi bywyd newydd iddynt.


Awgrymwn bod plant yn gwisgo dillad hen / cyfforddus. Darperir yr holl ddeunyddiau.

Capasiti cyfyngiedig | Hyd gweithdy: 5 awr gyda 40 munud i ginio. Plis dewch â phecyn bwyd gyda chi***


Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein digwyddiadau yn hygyrch i bawb ac rydym wedi ymrwymo i geisio darparu ar gyfer unrhyw addasiadau rhesymol. Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, anfonwch e-bost at ffion.evans@galericaernarfon.com cyn y digwyddiad a byddwn yn gallu trafod sut y gallwn eich cefnogi.

10:00 - Dydd Sadwrn, 22 Gorffennaf Tocynnau