galeri


The Little Mermaid: HAMDDENOL & IS-DEITLAU / RELAXED & SUBTITLED

image

DANGOSIAD HAMDDENOL GYDAG IS-DEITLAU – mi fydd yr amgylchedd wedi ei addasu i fod yn fwy ymlaciol a hygyrch. Bydd y golau a lefel sain yn cael eu addasu a bydd croeso i unrhyw un godi, symud ogwmpas a siarad/gwneud swn i fod yn fwy cyfforddus. Bydd y dangosiad hefyd yn cynnwys is-deitlau. Croeso cynnes i bawb!

Mae merch ieuengaf y Brenin Triton, Ariel yn fôr-forwyn ifanc ac anturus. Ysai o hyd am gael darganfod mwy am y byd uwch y tonnau, felly un diwrnod mae hi'n penderfynu mynd i ymweld a'r  lle. Tra yno, mae hi'n disgyn mewn cariad a'r tywysog golygus, Eric. Wrth ddilyn ei chalon, mae Ariel yn ffurfio cytundeb a'r wrach dan-ddwr, ddrygionus, Ursula i allu profi bywyd ar y tir sych. 

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:00 - Dydd Sadwrn, 3 Mehefin Tocynnau

13:15 - Dydd Iau, 8 Mehefin Tocynnau