galeri


Fast X (12A)

image

Dros y blynyddoedd, mae Dom Toretto a'i deulu wedi ennill cannoedd o rasys ceir gwallgof ac wedi curo pob gelyn yn eu llwybr. Nawr, rhaid iddynt wynebu eu heriwr fwyaf peryglus erioed. O gysgodion y gorffennol, daw bygythiad newydd erchyll i ddinistrio popeth ym mywyd Dom, yn cynnwys pawb mae'n ei garu. 


Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod mynediad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr. 

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:30 - Dydd Mercher, 31 Mai Tocynnau

13:30 - Dydd Iau, 1 Mehefin Tocynnau