galeri


Brief Encounter [PG] : Dementia gyfeillgar/friendly

image

Un diwrnod, ar ol dychwelyd adref o drip siopa mew tref gyfagos, mae gwraig dŷ swbwrbaidd Laura Jesson yn digwydd cwrdd a'r doctor llwyddianus Alec Harvey. Mae cyfeillgarwch eu cyfarfodydd wythnosol yn troi'n rhywbeth llawer mwy emosiynol nac oeddynt yn ddisgwyl, a rhaid i'r ddau gadw eu teimladau dan glo rhag achosi loes iddyn nhw eu hunain, a bywydau'r bobl mae nhw'n eu garu.

Dyma gyfle i fwynhau clasur bythgofiadwy David Lean, mewn awyrgylch anffurfiol. Dewch i hel atgofion, i fwynhau’r ffilm ac i gymdeithasu.

Mi fydd y ffilm yn dechrau’n brydlon ar amser. Bydd y drysau yn agor 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm.

Dangosiad hamddenol – yn addas ar gyfer unigolion sydd yn byw hefo dementia a’u teuluoedd. Bydd lefel y sain fymryn yn is na’r arfer a bydd ychydig o olau ymlaen yn y theatr drwy gydol y ffilm.

11:00 - Dydd Mercher, 9 Awst Tocynnau


Trêl