galeri


Dangosiad Rhiant a Babi | Parent & Baby screening: Champions [12A]

image

Dangosiad arbennig i riant a babi (hyd at 18 mis oed). Pwrpas y dangosiadau misol yma (ar fore Gwener cyntaf y mis) yw i gynnig cyfle i rieni fwynhau ffilm gyda’u babi heb boeni am sgrechian, bwydo na amharu ar eraill… mi fydd pawb yn yr un gwch! 


Ffilm gomedi sy’n dilyn cyn-hyfforddwr pêl-fasged sydd, ar ôl cyfres o droseddau, yn cael ei orchymyn gan y llys i reoli tîm pêl-fasged o chwaraewyr sydd hefo anableddau dygsu.

Yn gynnar iawn, mae’n dod i ddeall, er ei amheuon, bod y tîm yma yn gallu mynd yn bellach na’r disgwyl…

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

10:00 - Dydd Gwener, 31 Mawrth Tocynnau


Trêl