galeri


Cocaine Bear [15]

image

Ffilm sydd wedi'i hysbrydoli gan stori wir o 1985 am ddamwain awyren rhedwr cyffuriau, cocên coll, ac arth sydd wedi ei fwyta…

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

13:00 - Dydd Gwener, 31 Mawrth Tocynnau

18:45 - Dydd Gwener, 31 Mawrth Tocynnau

13:00 - Dydd Sadwrn, 1 Ebrill Tocynnau

18:45 - Dydd Sadwrn, 1 Ebrill Tocynnau


Trêl