galeri


Mummies [U]

image

Anturiaethau tri mymi o’r Aifft sydd yn darganfod eu hunain yn Llundain heddiw – ac yn mynd ati i chwilio am fodrwy hynafol sydd wedi’i ddwyn ganyr archeolegwr, yr Arglwydd Carnaby.

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

16:15 - Dydd Gwener, 31 Mawrth Tocynnau

10:15 - Dydd Sadwrn, 1 Ebrill Tocynnau

15:15 - Dydd Sadwrn, 1 Ebrill Tocynnau

10:00 - Dydd Llun, 3 Ebrill Tocynnau

10:15 - Dydd Llun, 3 Ebrill Tocynnau

16:15 - Dydd Llun, 3 Ebrill Tocynnau

10:00 - Dydd Mawrth, 4 Ebrill Tocynnau

10:15 - Dydd Mawrth, 4 Ebrill Tocynnau

16:15 - Dydd Mawrth, 4 Ebrill Tocynnau

10:00 - Dydd Mercher, 5 Ebrill Tocynnau

10:15 - Dydd Mercher, 5 Ebrill Tocynnau

10:00 - Dydd Iau, 6 Ebrill Tocynnau

10:15 - Dydd Iau, 6 Ebrill Tocynnau


Trêl