galeri


Dewryn | Brave

image

Prosiect gan Opera Cenedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Galeri yw “DEWRYN / BRAVE” – sydd  yn ffocysu ar ecsbloetio/cam-fanteisio – gan ddysgu’r plant sut i gadw’n ddiogel.

Ers dechrau’r flwyddyn, mae  Opera Cenedlaethol Cymru wedi bod yn gweithio gyda dosbarthiadau yn ysgolion Y Gelli a Llanrug ar gyfer creu cyflwyniad cerddorol ar y pwnc pwysig yma. Dyma felly berfformio’r gwaith gorffenedig i deulu a phartneriaid y prosiect ar lwyfan Galeri.

*Tocynnau yn rhad ac am ddim. Noder bod cyfyngiad o hyd at 4 tocyn fesul archeb/person. 

13:30 - Dydd Mercher, 29 Mawrth Tocynnau