galeri


Allelujah [12A] IS-DEITLAU | SUBTITLED

image

DANGOSIAD GYDAG IS-DEITLAU

Addasiad ffilm o ddrama lwyfan Alan Bennett.

Mae Allelujah yn adrodd stori dyner a doniol am ward mewn ysbyty henoed yn Swydd Efrog. Mae’r awdurdodau eisiau cau’r ward i arbed arian, ond mae brwydr gan y gymuned i frwydro’n ôl ac achub y ward…

Mae’r ffilm yn dechrau’n brydlon ar yr amser a nodir. Bydd y drysau yn agor a’r hysbysebion yn dechrau 20 munud cyn amser dechrau’r ffilm. Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Galeri gyda digon o amser (gan gysidro traffic / parcio) – mae hawl gennym wrthod myneiad i’r ffilm os yn cyrraedd yn hwyr.

Bydd pris tocynnau yn codi £2 yr un ar ddiwrnod y dangosiad (os oes tocynnau ar gael). Mae pris tocynnau yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn.

18:45 - Dydd Llun, 27 Mawrth Tocynnau


Trêl